Tilintarkastajat: ammattitaito ja avoin viestintä onnistuneen yhteistyön avaimet

Clarus toteutti helmikuussa 2014 kyselyn tilintarkastajille, jonka mukaan taloushallinnon palveluntarjoajan henkilöstön ammattitaito sekä avoin, luottamukseen perustuva viestintä ovat tärkeimmät tekijät onnistuneessa yhteistyössä tilintarkastajien, taloushallinnon palveluntarjoajien sekä talousjohtajien välillä. Eniten kehitettävää yhteistyössä löytyy nimenomaan avoimessa viestinnässä.

Clarus järjesti iltapäivätilaisuuden, jossa keskisuurten yhtiöiden talousjohto, tilintarkastajat ja taloushallinnon ammattilaiset kävivät läpi kolmikantayhteistyöhön liittyviä odotuksia sekä esimerkkejä siitä mitä yhteistyö parhaimmillaan tuo (Talouden moniottelijat -verkoston tilaisuus 28.11.2013). ”Tilaisuuden johtopäätöksenä päätettiin toteuttaa laajemman tilintarkastajajoukon tavoittava kysely, jotta palveluntarjoajana voimme kehittää toimintaamme”, kertoo Divest Groupin ulkoistuspalveluista vastaava Petri Kortelainen.

Toteutetussa kyselyssä keskityttiin tilintarkastajien odotuksiin taloushallinnon palveluntarjoajia kohtaan. Tärkeimpinä asioina nousivat esiin taloushallinnon henkilöstön ammattitaito sekä avoin viestintä osapuolten välillä, joista jälkimmäisessä nähtiin eniten kehittämisen varaa. Luotettavat ja toimivat tietojärjestelmät sekä prosessit sekä näihin liittyvä osaaminen sekä tilintarkastuksen käytännön järjestelyjen sujuminen koettiin vähemmän tärkeiksi asioiksi.

”Henkilöstön ammattitaito on tietenkin perusedellytys toimivalle yhteistyölle. Mutta vain toimiva dialogi luo yhteistyötä, jossa taloushallinnon roolia voidaan lähteä nostamaan pakollisesta pahasta liiketoimintaa tukevaksi funktioksi ”, arvioi Petri Kortelainen ja jatkaa ”Eräs vastaaja tiivisti hyvin mihin toimiva yhteistyö perustuu: Hyvä keskusteluyhteys ja osapuolien ammattitaito ja luottamus.”

Clarus kannustaa henkilöstöään luonnolliseen ja suoraan viestintään asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. ”Sen ei pidä näkyä yhteistyössä kenen palkkalistoilla kukin osapuoli on. Kommunikoinnin ja yhteistyön tulee toimia henkilötasolla ja oikealla asenteella – mietitään mitä itse toivoisin toisen saappaissa”, kertoo Kortelainen.

Kyselyn tuloksena Claruksessa päätettiin suositella asiakkaille vuosittaisen tilinpäätökseen liittyvän viestinnän lisäksi vähintään yhtä tapaamista tilintarkastajan kanssa myös tilikauden aikana, mikä edistää toimivan ja tehokkaan yhteistyön syntymistä. ”Vaikka vastanneiden Claruksen yhteistyökumppaneiden osalta kyselyssä ei noussutkaan kehitettävää, niin pyrimme edistämään yhteistyötä tällä tavalla”, toteaa Kortelainen ja jatkaa ”Pystymme myös suosittelemaan asiakkaillemme verkostostamme tilintarkastajia, joille avoin kommunikointi sekä liiketoiminnan eteenpäin viemiseen tähtäävä yhteistyö on luontevaa.”

Lisätietoja


        

        
Petri Kortelainen
Partner, taloushallinnon ulkoistus
050 464 4075
petri.kortelainen(at)divestgroup.fi

Clarus Oy on erikoistunut yritysten talousosastopalveluihin. Yhtiö toimii asiakkaidensa talous- ja liiketoimintajohdon kumppanina ottaen vastuun yhdestä tai useammasta taloushallinnon prosessista. Clarus kuuluu Divest Group -konserniin, joka palvelee asiakkaitaan laaja-alaisesti konsultoinnin, rekrytoinnin ja ulkoistuksen saralla. Lisätietoja www.divestgroup.fi